Història de Catalunya

Episodis de la història de Catalunya, poc coneguts, que omplen un buit en la historiografia del nostre país.