Folklore de Catalunya - Clàssics

Estudis i reculls fets per folkloristes de cançons, llegendes i creences.