S'estan mostrant 4 resultats

Guies de camp molt visuals i de fàcil lectura que permeten conèixer i identificar aquelles espècies o elements més comuns de la natura. Consten d’unes introduccions molt ben sintetitzades sobre la temàtica i unes 55 fitxes, amb fotos i descripcions de les espècies o elements més fàcils d’identificar.

Els autors són especialistes i bons fotògrafs de la matèria.